Välkommen till Vinberg-Ljungby församling!Regnbåge

Vinberg-Ljungby församling är en församling i Svenska kyrkan. Vi hör till Göteborgs stift och församlingsgränserna sträcker sig från Tröingeberg i Falkenberg och bortanför Höstena i nordost. Även om vi ibland talar om församlingen som ett geografsikt område, är den framför allt en
levande gemenskap av människor. Vi är människor som tycker och tänker olika, som har olika arbeten och olika intressen. Gemenskapen består inte i att vi är lika, utan i att vi är olika. Gemenskapen i den kristna kyrkan är en måltidsgemenskap. Precis som i en familj, som äter vi samma bord, i bästa fall samtidigt, är församlingen en gemenskap kring måltiden i gudstjänsten, mässan. Där finns en gemenskap med människor och med kyrkans herre, Jesus Kristus.

Här på vår hemsida försöker vi presentera saker som är bra att veta om församlingen, saker som händer, människor att kontakta och annat nyttigt. En hemsida blir aldrig helt färdig. Den skall hela tiden kompletteras och hållas aktuell. Hör gärna av dig om du saknar något på sidan eller hittar något som verkar ha blivit fel.   

 
Läs församlingsbladet
som PDF
 Gospel Bliss Julkonsert

 

 
 Ett klick för en medmänniska
Församlingsblad 4 2014
 A joyful Christmas - I
Klicka för att öppna PDF

 

 

Matkasse 
 
 
 
 
Slktforskning
  Jourhav prast    FBikon