Vinbergs kyrka

kyrkor 015
Med hjälp av sin storlek och sitt pampiga utförande är Vinbergs kyrka ovanlig för sitt slag, kyrkor av liknande storlek och utsmyckning är oftare omgiven av tätare bebyggelse. Kyrkan är byggd i nygotisk stil och är ritad av den välkände arkitekten Adrian C Peterson. Vinbergs kyrka är en av få kyrkor av Peterson där både insida och utsida bevarats i sitt, i stort sett, ursprungligt skick. Kyrkan är byggd av granit i oregelbundna stenar, ett så kallat cyklopmurverk. Kyrkan stod klar 1899 och byggdes för att den gamla blivit för liten för församlingen. När den nya kyrkan var klar revs den gamla men platsen där den gamla kyrkans yttermurar stod markeras idag av en granhäck och en minnessten.
Kyrkor_013
Kyrkor_003
Vinbergs_kyrka
Invigning_Vinberg
Vinbergs_kyrka_2
I samband med invigningen av kyrkan 1899 kunde man läsa i pressen: ”Den vackraste kyrkan på landsbygden i Göteborgs stift torde enligt erfarnes utsago Vinbergs kyrka vara”
Målningen ovanför altaret är av det ovanligare slaget, väldigt vackert, särskilt om man tar sig lite extra tid att beskåda den.
vin 007
vin 001
Predikstolen ritad av kyrkans arkitekt, dekorerad med apostlarna snidade i trä. Vissa av dem är ett arv från gamla kyrkans predikstol.
Dopfunten är från samma tid och i samma stil som kyrkan i övrigt, men den är trots detta ett arv från den tidigare kyrkan. Dopfunten införskaffades några år innan beslutet om att bygga en ny kyrka togs. Funten är tillverkad i ek av Otto Brander i Stettin.
vin 009
vin 014
Lundensiska epitafiet från en tid då Halland var en dansk provins, skapat för att hedra Nils Andersson Lund kyrkoherde i Vinberg. Lund var den siste danske och den förste svenske prästen i Vinberg.
Dahlin-Böckmanska epitafiet innehållande ett porträtt på Olof von Dahlin. Ett porträtt som lär vara det enda autentiska som finns av honom. Olof von Dahlin, 1700-tals författare och nydanare av det svenska språket som vuxit upp i Vinbergs prästgård.
vin 015
vin 013
Stora orgel är från samma tid som kyrkan, fasaden till orgeln är även den ritad av Adrian Peterson.
Över fälten kring Vinbers kyrka ljuder två klockor för att förkunna kyrkliga händelser. Den mindre, och yngre, av de två har följande inskription: ”Då klockljuden höres kring höjder och dalar besinnen att Gud i sin helgedom talar upp skynden att lyssna till lifsens ord ack låten ut säkerhetsdvalan Er väckas Guds frälsande famn skall då mot er sträckas och när Eder kropp till sist bäddas i jord skall själen i himmelens tempel få smaka den sällhet som då står Guds folk tillbaka.”

 

Mer historik kring Vinbergs kyrka, klicka här.
vin 019
vastsv kyrkor

 

För dig som är intresserad av vår vackra kyrka i Vinberg och av andra kyrkor som ritats av Adrian Crispin Peterson, kan vi rekommendera boken Västsvenska kyrkor från nygotikens storhetstid av Henning Repetzky. Boken beskriver på ett levande sätt hur dessa fantastiska byggnadsverk formades av arkitekten men också av andra människors tankar och den miljö där de växte fram. Boken innehåller ett rikt bildmaterial, som säkert kan inspirera till besök i fler av denne arkitekts kyrkor.

Klicka på bilden till vänster för att komma till förlagets hemsida.