-->

Välkommen

Välkommen till Vinberg-Ljungby församling!

 

Församlingens nya hemsida hittar du här!

                     

                                                                                               https://www.svenskakyrkan.se/falkenberg/vinberg-ljungby-forsamling

 

 

Vinberg-Ljungby församling är en församling i Svenska kyrkan. Vi hör till Göteborgs stift och församlingsgränserna sträcker sig från Tröingeberg i Falkenberg och bortanför Höstena i nordost. Även om vi ibland talar om församlingen som ett geografsikt område, är den framför allt en levande gemenskap av människor. Vi är människor som tycker och tänker olika, som har olika arbeten och olika intressen. Gemenskapen består inte i att vi är lika, utan i att vi är olika. Gemenskapen i den kristna kyrkan är en måltidsgemenskap. Precis som i en familj, som äter vi samma bord, i bästa fall samtidigt, är församlingen en gemenskap kring måltiden i gudstjänsten, mässan. Där finns en gemenskap med människor och med kyrkans herre, Jesus Kristus.

 

 

 

   

Läs församlingsbladet

som PDF

Vill du vara med i vårt lag?

 

Flyktingarbete

Vill du sjunga Elvis

med vår projektkör? 

nr 3 2015

Vaktm

Flyktinggr   Projekt kör 2
 

 

 

   
Slktforskning