Välkommen till
Vinberg-Ljungby församling

Falkenbergs kontrakt blev 2018-01-01 en del av Varbergs och Falkenbergs kontrakt.

Kontraktsprost är Fredrik Ivarsson, kyrkoherde i Varbergs församling. Klicka här för kontaktuppgifter.

 

 
 

 

Copyright Vinberg-Ljungby församling © 2015. All Rights Reserved. Ansvarig utgivare: Staffan Orrdal