-->

Här når du oss som är anställda i församlingen:

 

Vi är tolv personer som är anställda i församlingen.  De flesta av oss har många andra arbetsuppgifter än att svara i telefon. Några arbetar ute på kyrkogården, andra leder grupper, gör hembesök och gör andra saker där det inte skulle fungera att prata i telefon samtidigt. Därför kan det ibland vara svårt att få tag på rätt person i telefon när man vill det. Vi vill ändå vara så tillgängliga som möjligt. Därför hittar du här olika vägar att nå oss; telefon, mobiltelefon och e-post. Om vi inte svarar, finns det ofta en telefonsvarare med hänsvisning och möjlighet att lämna ett meddelande. Om du gör det, ringer vi upp så snart som möjligt.

 

Anställda i församlingen har tystnadsplikt. Klicka här för att läsa om tystnadsplikt.