Välkommen till
Vinberg-Ljungby församling

Kyrkogård

Våra båda kyrkogårdar ligger vid kyrkorna i Vinberg och Ljungby. Församlingen sköter de gemensamma ytorna på kyrkogårdarna.


V kyrkogårdLj kyrkogård
Församlingen erbjuder gravrättsinnehavare att teckna avtal om gravskötsel på våra kyrkogårdar. Skötseln omfattar;  Påskliljor, vårplantering, sommarplantering och vinterprydnad. I skötseln ingår vårstädning, skötsel av rabatt o blommor, beskärning inom gravplats och jordförbättring. Avtal kan tecknas för 1 år eller för en 3-årsperiod, och betalas i förskott.

2016 kostar denna skötsel 1050:- kronor per år. 

 

Om du har frågor om gravar, gravskötsel eller annat som rör kyrkogårdarna, kontakta vaktmästarna.

 

Vi strävar efter att så långt som möjligt anpassa såväl kyrkogårdar som lokaler så att alla skall kunna komma dit, men vissa delar av kyrkogårdarna är svåra att nå för den som använder rollator eller rullstol. Det kan också finnas andra anledningar att man vill ha sällskap. Det finns alltid någon som kan möta dig vid grinden om vi vet när du kommer. Om du vill ha en hand att hålla i när du besöker kyrkogården, kontakta diakon Marie-Luise Brinkmann, så möter någon dig. Telefonnummer och e-postadresser hittar du under rubriken kontakt.

 

Söker du uppgifter om anhöriga som är gravsatta på våra kyrkogårdar?

På hemsidan http://www.gravar.se/ finns det möjlighet att söka uppgifter om personer som är gravsatta. Registret omfattar inte alla begravningsplatser i Sverige, men ganska många. Uppgifter från våra kyrkogårdar i Vinberg och Ljungby finns med i registret, men eftersom uppgifterna skickas över manuellt, är de inte lika aktuella som våra egna register.
 

 

Skiss över Vinberg kyrkogård

Klicka på bilden för att se i större format

Karta Vi

 

 

Skiss över Ljungby kyrkogård

Klicka på bilden för att se i större format

Karta Lj

Copyright Vinberg-Ljungby församling © 2015. All Rights Reserved. Ansvarig utgivare: Staffan Orrdal