Välkommen till
Vinberg-Ljungby församling

Ljungby kyrka

 

 

 

 

 

Mitt i det natursköna och omväxlande landskapet mellan Falkenberg och Ullared en bit in i Vinådalen ligger Ljungby kyrka. Byggd av sten ifrån området kring kyrkan stod den klar 1875. Kyrkan står på samma plats som den 1100-tals kyrka som brann ner efter ett åsknedslag några år tidigare. Kyrkan är ritad av Ludvig Hedin i en nyklassicistisk stil som känns igen bland annat på de vitputsade väggarna, de stora rundbågiga fönstren och sadeltak. Kyrkans yttre är i stort sett oförändrat sedan den byggdes. Kyrkans inre har däremot förändrats några gånger under 1900-talet.

Lj ext
Lj sodr Lj ext kor
Lj altare
 
 
 
 
 
 
 
 
Altaruppsatsen är i grunden från tiden då kyrkan byggdes. Dess utseende förnyades dock en del på tjugotalet då de två änglarna och ett nytt krucifix införskaffades, samtidigt som altaruppsatsen målades om. Det förgyllda kors som ursprungligen var en del i altaruppsatsen återfinns nu i sakristian.
Lj gammal int Lj int
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predikstolen byggdes i samband med kyrkan förmodligen av kyrkans byggmästare L H Arvidsson. Predikstolens fem speglar fick på 50 talet målningar föreställande Jesus och de fyra evangelisterna.
Lj predik
Lj dopfunt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopfunten är huggen i gotländsk kalksten och är från 1200-talet, funtens fot skadades vid branden på 1800-talet och är därför omgjord.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyrkans orgel är byggd på 1970-talet men pryds av en fasad som är från den föregående orgeln tillverkad 1881. Även vissa av den nuvarande orgelns pipor är från den tidigare orgeln.
Lj orgel
Lj tavla 1

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkan pryds även på en av långhusväggarna av ett par dekorationer som består av detaljer från gamla kyrkans altare och predikstol. Dessa delar som räddades undan branden har fogats samman med hjälp av några nytillverkade bitar

 

 

 

 

  Lj tavla 2
Lj klocka
 
 
 
 
 
I Ljungby kyrka så kallar vi till gudstjänst, och sörjer avlidna, med hjälp av två klockor. Stora klockan gjuten 1873 har förutom information kring gjutningen följande inskription: ”När dig mitt ljud inbjuder att höra herrens ord, ej större människofunder ej jordiskt känsloprål, de heliga sabbatsstunder de höga föremål, att andaktsfullt tillbedja hans namn som ensam styrer i himmel och på jord”
Lilla klockan senast gjuten 1896 uppmanar i enlighet med Psaltaren 150: ”Herren vare lofvad för allt”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna till Ljungby kyrka!  

Lj grind

Copyright Vinberg-Ljungby församling © 2015. All Rights Reserved. Ansvarig utgivare: Staffan Orrdal