Välkommen till
Vinberg-Ljungby församling

Medlem i Svenska kyrkan

Sedan 1951 är det helt frivilligt att tillhöra Svenska kyrkan. Fortfarande väljer de flesta, 78 % av dem som bor i vår församling, att vara medlemmar. Att välja att vara medlem eller inte är en viktig sak att ta ställning till och därför vill vi berätta lite om vad ett sådant beslut innebär för dig.

 

Svenska kyrkan är en gemenskap av människor som delar en tro eller en längtan. Hur vi formulerar vår tro varierar från person till person, men i centrum för vår gemenskap finns kyrkans herre, Jesus Kristus. Vår kyrka har ett öppet förhållningssätt till mångfalden och olikheten i trons uttryck. Vi stänger inte någon ute, utan lämnar åt varje människa att avgöra om hon vill vara en del av gemenskapen. Som medlem i församlingen tar du ansvar för att vi kan göra saker tillsammans. Vi kan fira gudstjänster i våra kyrkor, besöka ensamma och sjuka, ha barngrupper och körer, ordna dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster, stötta vid kriser och olyckor, arrangera konserter, ha grupper för sörjande, möta ungdomar i konfirmandgrupperna och mycket mer. Allt detta betalas med de avgifter som du betalar till din församling. Varje församling står på egna ben ekonomiskt och har inte andra inkomster än de avgifter medlemmarna betalar.

 

kyrkdrrDe senaste åren har man inom Svenska kyrkan blivit mer uppmärksam på att medlemskapet skall ha ett värde. Vi förutsätter att de människor, som vill vara med i församlingens aktiviteter, själva tar ansvar som medlemmar.  Den som lämnar församlingen har inte heller rätt till kyrkans tjänster som konfirmation, vigsel- eller begravningsgudstjänst och kan inte påverka församlingens verksamhet genom val till beslutande organ.

 

Ibland möter vi människor som felaktigt fått uppfattningen att den som lämnat församlingen kan betala för de tjänster man vill ha del av istället för att betala en årlig medlemsavgift. Detta är ett missförstånd. Möjligheten att betala för exempelvis en vigsel står öppen för dem som inte har möjlighet att vara medlemmar, som till exempel utländska medborgare. För dem som bor i Sverige och har möjlighet att vara medlemmar är det den normala vägen att också få ta del av kyrkans verksamhet och tjänster.

 

I de fall, då någon som inte är medlem vill vara med, kan man lösa detta enkelt genom att bli medlem. Tyvärr finns det ett sammanhang där den vägen inte är möjlig och det är vid begravningar. Den som går ur Svenska kyrkan får idag en tydlig information om att man inte längre har rätt till kyrkans tjänster såsom vigsel- och begravningsgudstjänst. Därför blir utträdet också ett uttryck för den avlidnes egen vilja, ett ställningstagande som både kyrkan och familjen måste respektera vid ett dödsfall. Oavsett om man är medlem i församlingen eller inte, betalar man begravningsavgift. Den täcker bland annat kostnaden för gravplats på någon av våra begravningsplatser, vissa transporter och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

 

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgiften följer med inkomsten så att den som har en hög inkomst betalar mer och den som har en låg inkomst betalar mindre. Den som saknar inkomst betalar ingen avgift alls. 

 

Kyrkoavgiften i Vinberg-Ljungby församling är  1,21% av den beskattningsbara inkomsten. Den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten i Halland 2014 var 190 200:- kronor enligt SCB. Den som har en sådan inkomst betalar 2 301:- kronor per år eller 192:- kronor per månad i kyrkoavgift.

 

Om du undrar över något eller vill prata om ditt medlemskap, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Staffan Orrdal. Telefonnummer och e-postadress hittar du under rubriken kontakt.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan, men vill bli medlem, kan du skriva ut en blankett för inträde i Svenska kyrkan som du fyller i, skriver under och skickar till oss. Du hittar adressen under rubriken kontakt. Detta gäller dig som bor i Vinberg-Ljungby församling. Om du bor i någon annan församling, kan du använda samma blankett, men den skall skickas till församlingen där du bor.

Copyright Vinberg-Ljungby församling © 2015. All Rights Reserved. Ansvarig utgivare: Staffan Orrdal