Välkommen till
Vinberg-Ljungby församling

Begravning

begravningDu omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Orden ur Psaltarens 139:e psalm talar om att vi varje dag är omslutna av Guds omsorg, varje dag i livet, men också den dag vårt liv på jorden tar slut. I begravningsgudstjänsten får vi överlämna den avlidne i Guds händer. Här finns också utrymme för vår sorg och saknad.

Du som skall ordna med begravningen för någon, har fått ett stort förtroende. Vi i församlingen vill vara ett stöd för dig. Du kan ta kontakt med oss för att bestämma tid för begravning, men också för att få råd och hjälp. Många väljer också att ta hjälp av en begravningsbyrå, som sköter om mycket av det praktiska kring begravningen.

Själaringning sker i kyrkan klockan 11:00 första vardagen efter att dödfallet anmälts till församlingen. Då ringer kyrkans klockor och det finns möjlighet att gå in i kyrkan och tända ett ljus och bli stilla. Tacksägelse hålls i gudstjänsten första söndagen efter att dödsfallet anmälts till församlingen. Då nämner vi den döde i förbönen och tänder ett ljus till minne och till tröst. Tider för kommande gudstjänster hittar du under rubriken Gudstjänst. Om ni har önskemål om själaringning eller tacksägelse vid andra tillfällen än dessa, exempelvis någon dag senare för att någon skall kunna vara med, så kan vi oftast lösa detta. Det går också bra att ha själaringning, tacksägelse och begravning i våra kyrkor för den som bott i en annan församling.

I våra kyrkor har vi begravningsgudstjänster dessa tider:
Tisdagar 13:00
Torsdagar 13:00
Fredagar 10:30
 
Ta kontakt med expeditionen själv eller genom begravningsbyrån för att bestämma tid för själaringning, tacksägelse, begravning och eventuell minnesstund. Ta gärna kontakt med diakonen för stöd och samtal. Telefonnummer och e-postadresser hittar du under rubriken Kontakt.
 

Minnesstund

Många väljer att ordna en minnesstund efter begravningsgudstjänsten. Då får de som deltagit i gudstjänsten tillfälle att sitta ner och äta något tillsammans och prata med varandra. Här finns det möjlighet att tala om den som dött och dela minnen med varandra.

I samband med begravningsgudstjänst i våra kyrkor, kan familjen låna Kyrkstugan i Ljungby eller samlingssalen i Vinbergs församlingshem utan kostnad under förutsättning att den är ledig. Ni kan sedan välja själva hur ni vill ordna med servering vid minnesstunden. Församlingen har inte hand om serveringen, men man kan välja att sköta det själv eller anlita någon som gör det. Begravningsbyråerna har uppgifter om vem som kan hjälpa till med servering.

Copyright Vinberg-Ljungby församling © 2015. All Rights Reserved. Ansvarig utgivare: Staffan Orrdal